Η ολοκληρωμένη λύση της LEAP στο e-Detailing σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με μοναδικό τρόπο τα προϊόντα σας, μέσα από εντυπωσιακές παρουσιάσεις και απλοποιημένες διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα μειώνετε τα κόστη προβολής και έχετε πλήρη έλεγχο και άμεση εικόνα του στρατηγικού σας σχεδιασμού. Το e-Detailing είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προωθήσετε τα προϊόντα σας!

Η LEAP είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναπτύξει project εικονικής πραγματικότητας για φαρμακευτικές εταιρείες. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία 360° βίντεο & περιεχόμενου εικονικής πραγματικότητας είναι ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας είναι σε θέση να φέρουν την επανάσταση σε κάθε κλάδο.

H Επαυξημένη Πραγματικότητα βρίσκεται πίσω από μια εικόνα-κλειδί η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί είτε σε κάποιο έντυπο ή κάποιο άλλο υλικό. Το περιεχόμενο της επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να παραμένει ορατό για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού περιβάλλοντος.